• 5141 0202. Telefonen er åben kl. 06 - 24

At arbejde med mennesker er at sætte sig ind i det aktuelle behov.

Vores spidskompetencer

Som virksomhed kan vi stå inde for hver enkel medarbejder, fordi vi har stor erfaring inden for det socialpædagogiske område samt indenfor social- og sundhedssektoren. Vi har specialiseret os i vikarløsninger til både kommuner, kommunale institutioner og private virksomheder, der har behov for hjælp opgaver inden for det pædagogiske og det social og sundhedsfaglige område.

Vi tager udgangspunkt i hver enkelt borger og det enkelte behov og kan herefter matche opgaven med den medarbejder, der besidder præcis de efterspurgte kompetencer.

 

Pleje og omsorg

Social og sundhedsfaglige opgaver kræver indsigt og erfaring, og vores vikarer har stor erfaring med pleje og omsorg. Vores erfaring ligger inden for bl.a. disse områder:

  • Ældre pleje
  • Terminal pleje og omsorg
  • Gerontopsykiatriske problemstillinger herunder demens og misbrug

Pædagogiske opgaver

Det social pædagogiske kræver ligeledes indsigt og erfaring. Vores vikarer har en høj faglighed samt stor erfaring inden for:

  • Voksne med psykisk/fysiske handicaps
  • Borgere med psykiatriske diagnoser
  • Børn og unge med social pædagogiske behov.

Tillid og tryghed er altafgørende for et varigt og succesfuldt samarbejde, som er til gavn for både kunder og vikarer.

Vi lægger vægt på et nært samarbejde, der afspejler kvalitet og professionalisme.


Vores værdier tager fodfæste i, at alle vores medarbejdere bliver nøje udvalgt til den enkelte opgave ud fra både personlige og faglige kompetencer. Vores værdier tager derfor afsæt i høj faglighed, omsorg og kvalitet.